PD  WEALTH DESIGNER

YOUR TRUSTED PLANNER

Protection

Diversification

 

แผนประกันคุ้มครองการเดินทางต่างประเทศ (Travel Guard International)

 • เพื่อความสุขใจทุกครั้งในการเดินทาง ด้วยแผนคุ้มครองอุบัติเหตุต่างประเทศ Travel Guard ซั่งรับประกันโดย บริษัทนิวแฮมเชอร์อินชัวรันส์ สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลารอกรมธรรม์ ท่านสามารถรับกรมธรรม์ผ่านอีเมล์ หลังจากส่งเอกสารแล้วเพียงไม่กี่อึดใจ

เหมาะสำหรับ

 • บุคคลและกลุ่มบุคคลทั่วไปทั้งคนไทยและคนต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งต้องการเดินทางไปต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว การติดต่อธุรกิจ การดูงาน การเยี่ยมญาติ การศึกษาระยะสั้น ขอวีซ่าเป็นต้น

ความคุ้มครอง

 • ให้ความคุ้มครองตามระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการเดินทางในแต่ละเที่ยว
 • คุ้มครองอุบัติเหตุและสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างที่เดินทางและอยู่ในต่างประเทศ
 • เริ่มต้นคุ้มครอง 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทางและสิ้นสุดภายใน 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่กลับมาถึงประเทศไทยหรือสิ้นสุดตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์หรืออย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก่อน

เงื่อนไขการรับประกัน

 • อายุระหว่าง 1 – 85 ปี
 • ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 180 วัน / การเดินทางในแต่ละเที่ยว
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนการขอเอาประกันภัย สำหรับผู้ที่มีอายุภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้

จุดเด่นของแผนประกันภัย

 • คุ้มครองไข้หวัดนก
 • คุ้มครองโรคซาร์

บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
คือ ศูนย์ที่ให้บริการข้อมูล , คำแนะนำ , คำปรึกษา แก่ผู้เอาประกันภัยในขณะที่อยู่ในต่างประเทศ ในเรื่องดังต่อไปนี้

 • การให้บริการทางด้านข้อมูลก่อนการเดินทาง
 • การให้บริการหรือคำปรึกษาทางด้านการแพทย์
 • การให้คำแนะนำในส่วนของกระเป๋าเดินทาง
 • การให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย
 • การให้บริการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉินและส่งศพกลับประเทศ
 • การให้บริการในกรณีที่ต้องเดินทางเร่งด่วน
 • การให้บริการในกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
 • การให้บริการทั่วไป

ผู้เอาประกันภัยสามารถโทรศัพท์เรียกเก็บเงินปลายทางมายังศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน
เพื่อขอรับคำแนะนำในกรณีฉุกเฉิน ที่หมายเลขโทรศัพท์ (662) 649 1346

ตารางความคุ้มครอง

         ตารางรายละเอียดความคุ้มครอง Travel Guard ต่างประเทศ คลิ๊ก

ตัวอย่างกรมธรรม์ที่ส่งให้ลูกค้า

        ตัวอย่างกรมธรรม์ที่ส่งให้ลูกค้าทางอีเมล์ 

อัตราเบี้ยประกันรายปี / รายเที่ยว

         ตารางเบี้ยประกันภัยรายปี และ รายเที่ยว คลิ๊ก (หากเดินทางเกิน 90 วันในแต่ละทริป แนะนำให้ซื้อรายปี ประหยัดกว่าซื้อรายเที่ยว)


หมายเหตุ : วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดการเดินทาง ให้ยึดถือตามวันที่ประทับตราในหนังสือเดินทาง (Passport) เป็นหลัก

วิธีการสมัคร

ชำระเบี้ยโดยโอนเงินผ่านธนาคารหรือ ATM เข้าบัญชีบริษัทโดยตรง

 1. ดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครประกันภัยเดินทางแผนที่ต้องการสมัคร
 2. โอนเงินชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านธนาคาร (SMS แจ้งหมายเลข 08-1420-3222)
 3. ส่งใบสมัคร และ ใบโอนเงินชำระค่าเบี้ยประกันภัย (Pay-in Slip) มาที่
  wicharn@pd-wealth.com  หรือแฟกซ์หมายเลข 0-2637-6652 หรือ Line
 4. รอรับกรมธรรม์ผ่านอีเมล์

ดาวน์โหลดเอกสาร

 1. ใบสมัคร Travel Guard เดินทางต่างประเทศ
 2. เลขที่บัญชีธนาคารสำหรับชำระค่าเบี้ยประกัน
 3. ตารางเบี้ยประกันภัยรายปี และ รายเที่ยว
 4. เอกสารสรุปรายละเอียดข้อกำหนดความคุ้มครอง   English Version 
 5.  แบบฟอร์มใบเคลมประกันเดินทาง 
 6.  แบบฟอร์มหักบัตรเครดิตชำระเบี้ยประกันเดินทาง 

Copyright (c) 2011-2020 by pd-wealth.com